SWESEC

SVENSKA SÄKERHETSFÖRETAG

logos-swesec

Swesec ställer krav:
Alla arenor ska ha samma minimikrav för säkerhet!
Swesec, med drygt 300 svenska säkerhetsföretag, kräver en nationell samordning med en övergripande myndighet som tydligt pekar på vilka säkerhetsåtgärder som ska vara minimistandard – oavsett om du går på offentlig tillställning i Gävle, Luleå eller i Stockholm.
Bakgrunden till kravet är det faktum att våra arenor inte är anpassade efter dagens världsbild där terrorhot tyvärr är en del av verkligheten. Några få arenor gör redan i dag ett omfattande arbete för att förebygga våld och minimera risken för attentat.
Men det räcker alltså inte utan nu kräver Swesec en nationell samordning.

I en debattartikel i senaste numret av Aktuell Säkerhet ställer Swesec upp tre viktiga krav för en arena som vi anser bör vara standard:

1.Krav på hand-sök av utbildad personal som kan muddrings- och visiteringsteknik
2.Vid ökad hotbild förbereda för en säkerhetskontroll med metalldetektorer, och/eller röntgenutrustning eller motsvarande teknik
3.Säkerhetsplan skall innehålla plan för ”inrymning”. Polis och arrangör skall ha en gemensam organisation och plan för att snabbt och effektivt analysera oönskad händelse för att vid behov kunna utföra en s.k. Lock-down (stänga ute eventuella gärningsmän och behålla publik i säker miljö).
4.CCTV-övervakning tjugofyra timmar om dygnet, året runt

Går du i dag på ett evenemang på Stockholm Live (f d Stockholm Globe Arenas) får du finna dig i köer för att passera genom metalldetektorer och ibland även utsättas för selektiv muddring innan du kommer in på Ericsson Globe, Hovet eller Annexet.  Men det är varken polisen eller någon annan myndighet som ställer dessa krav.
Det är Stockholm Live som gör detta på eget initiativ tillsammans med arrangörerna.  

Stockholm Lives initiativ är lovvärt och borde inspirera andra att ta efter.
Ett viktigt steg för att skapa ökad säkerhet är att få så snabb passering genom säkerhetskontrollerna som möjligt – just för att undvika onödiga folksamlingar.  Ett bra sätt är att skapa en ”yttre ring” i form av sektionering och en första visuell kontroll av besökande. 

Nästa steg är effektfulla metalldetektorer vid entréerna, vilket ger hög säkerhet och samtidigt god förmåga att förflytta många människor. Med rätt teknik och utbildning strömmar folk snabbare igenom denna typ av kontroller, vilket minimerar irritation och köbildning.

Läs hela debattartikeln.

inpass-hovet
Swesec kräver samordning så att  landets samtliga  arenor får  samma miminivå på säkerhet. Bilden visar inpasseringskontrollen på Hovet i Stockholm.