SWESEC

SVENSKA SÄKERHETSFÖRETAG

logos-swesec

PRESSRELEASE
Swesec och SäkerhetsBranschen går samman

De två säkerhetsorganisationerna Swesec och SäkerhetsBranschen har beslutat att gå samman i en gemensam organisation under namnet SäkerhetsBranschen.

-  Vi får en samlad röst som arbetar för ett tryggare samhälle,
som företräder hela säkerhetsbranschen och som kan driva medlemmarnas
viktigaste frågor ännu effektivare, säger Björn Eriksson, ordförande i SäkerhetsBranschen.

-  Vi har alltid delat samma vision om att arbeta för ett tryggare och säkrare samhälle.
Därför känns det naturligt att vi nu går samman i en gemensam organisation som med en stark
röst kan leda det viktiga arbetet för ett tryggare Sverige, säger Urban Doverholt, ordförande i Swesec.

Rent formellt innebär samgåendet att Swesecs fyra delbranschföreningar SEM Group, Säkerhet inom Elektronik och Mekanik, SLR, Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, Svebra, Svenska Brandsäkerhetsföretag och GBF, Glasbranschföreningen/Fasadgruppen blir associerade medlemmar i SäkerhetsBranschen.

Representanter för delbranschföreningarna kommer också att föreslås till inval i SäkerhetsBranschens styrelse på föreningsstämman idag.

SäkerhetsBranschen kommer efter samgåendet företräda över 440 företag med sammanlagt 33 000 anställda och 57 miljarder i omsättning.

Den nya organisationen kommer att träda i kraft den 23 april 2018.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Kolga, vd Swesec, 0708 – 11 13 15
Torbjörn Ferndahl, SäkerhetsBranschen, 070 – 216 8658