SWESEC

SVENSKA SÄKERHETSFÖRETAG

logos-swesec

Var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats vid utrymning
- Swesec drar i gång kampanjen Återsamlingsplatsens Dag

I var fjärde verksamhet saknar medarbetarna en återsamlingsplats vid en utrymning, exempelvis vid brand, bombhot eller gasläcka.
Det är mot denna bakgrund som Swesec drar i gång kampanjen Återsamlingsplatsens Dag. Nu uppmanar man alla företag i säkerhetsbranschen att ställa upp på Återsamlingsplatsens Dag onsdagen den 6 september.

- Målet är att all företag över hela landet ska ta sig tid att reflektera över vad man ska göra vid en hastig utrymning och se till att man har en fungerande lösning. Det handlar trots allt om våra liv där varje sekund kan vara livsavgörande, säger P O Swedérus, projektledare bakom kampanjen.

Första onsdagen i september kommer i fortsättningen vara Återsamlingsplatsens Dag. I år blir det onsdagen den 6 september.

- Det viktigaste av allt med den här dagen är att vi ska påminna varandra om vad man ska göra vid en utrymning.  Med tanke på att var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats så inser var och en att man måste hjälpas åt att påminna varandra.logo aspd