SWESEC

SVENSKA SÄKERHETSFÖRETAG

Checklista och goda råd

10 viktiga punkter för utrymning & återsamling. (Hemma)
 
1) Bestäm återsamlingsplats (t ex flaggstången, lekstugan). Säkerställ kvartalsvis att samtliga minns var denna är.
 
2) Bestäm vem som är ansvarig vid en eventuell brand (gärna vuxen person).
 
3) Testa brandvarnarna minst var sjätte månad (helst oftare). Rekommendation är en i varje rum och en på varje våning vid trapphuset. Helst också en nära köket. Tidig varning kan vara livsavgörande.
 
4) Lär barnen att stänga dörren till det rum som brinner och att krypa ut, under den giftiga brandröken.
 
5) Diskutera vad det finns för utrymningsvägar.
 
6) Gör upp en utrymningsplan.
 
7) Hur tar vi oss ut om vi befinner oss på andra våning?
 
8) Kontrollera att fönster och dörrar går att öppna.
 
9) Informera gäster hur planen för utrymning är tänkt och var återsamlingsplatsen är.
 
10) Öva utrymning minst en gång om året. Övning ger färdighet.

Gå gärna in på https://hemmet.trygghansa.se/brand/brandskola/  och titta på pedagogiska filmer som behandlar olika situationer!