SWESEC

SVENSKA SÄKERHETSFÖRETAG

Checklista och goda råd

10 viktiga punkter för utrymning & återsamling. (Hemma)
 
1) Bestäm återsamlingsplats (t ex flaggstången, lekstugan).
 
2) Bestäm vem som är ansvarig vid en eventuell brand (gärna vuxen person).
 
3) Testa brandvarnarna minst en gång var sjätte månad (helst oftare).
 
4) Behövs fler brandvarnare? Rekommendation är en i varje rum och en på varje våning vid trapphuset. Helst också en nära köket. Tidig varning kan vara livsavgörande.
 
5) Diskutera vad det finns för utrymningsvägar.
 
6) Gör upp en utrymningsplan.
 
7) Hur tar vi oss ut om vi befinner oss på andra våning?
 
8) Kontrollera att fönster och dörrar går att öppna.
 
9) Informera gäster som kommer på besök hur utrymningsplanen är.
 
10) Öva utrymning minst en gång om året. Övning ger färdighet.