SWESEC

SVENSKA SÄKERHETSFÖRETAG

Länkar

SVENSKA SÄKERHETSBRANSCHENS ORGANISATIONER

SEM Group

SLR- Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund

SVEBRA

GBF - Glasbranschföreningen
FÖRENINGAR OCH STANDARDISERINGSINSTITUT

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

European Fire and Security Advisory Council

EU

EURALARM, (Association of European Manufacturers of Fire and Intruder Alarm Systems)

Sikkerhedsbranchen - Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring

Norsk Sikkerhetsforening

Svensk Brand & Säkerhets certifiering (SBSC)

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)

Svenska Brandskyddsföreningen (SBF)

Sveriges Standardiseringsråd, SSR

ITS, Informationstekniska standardiseringen

SIS, Swedish Standards Institute

SEK Svensk Elstandard

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

INTERTEK SEMKO

DNV, Det norske veritas

DNV, Det norske Veritas, i Sverige

DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

EOTC - European Organization for Testing & Certification


UTBILDNINGSFORUM

Baggiums Praktiska Gymnasium

Företagsuniversitetet

RiskHanteringsAkademien

Sjödalsgymnasiet

Säkerhetsgymnasiet


ÖVRIGA ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)

Rikspolisstyrelsen (RPS) Samverkan mot brott

Sveriges Kommuner & Landsting, intresse- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner

Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD inom svenskt Näringsliv)

Svenska Bankföreningen

Svensk Handel och Tjänsteföretagen

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

SIG-Security, nätverk inom informationssäkerhet

Tillväxtverket

SÄK-forum

Handelns Säkerhetsgrupp

ASIS, Sweden

Ligue Internationale des Sociétés de Surveillance


FACKTIDNINGAR / MEDIA / EXPO

SecurityWorldHotel.com

SecurityUser.com

Detektor Scandinavia

Detektor International

Aktuell Säkerhet

Brandsäkert

Skydd & Säkerhet

SECTECH EXPO & CONFERENCE

SKYDD, Protection & Security Expo

Stockholmsmässan