SWESEC

SVENSKA SÄKERHETSFÖRETAG

Om Swesec

Swesec driver och leder opinionsfrågor som bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle samtidigt som förtroendet för vår bransch stärks.
Swesecs mission är bidra till ett tryggare och säkrare samhälle.
Vår vision är att aktivt bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Swesec uppfattas som den ledande branschaktören därför att vi alltid är professionella, ansvarstagande och trovärdiga.

SWESEC är den gemensamma organisationen för c:a 300 svenska säkerhetsföretag och representerar delbranschorganisationerna Fasadgruppen inom Glasbranschföreningen, SEM Group, SLR –Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund samt SVEBRA -Svenska Brandskyddsföretag.

Vilka är Swesecs främsta uppgifter?

Generellt vill vi fungera som ett nätverk som både inhämtar, bearbetar och vidarebefordrar för branschen angelägen information och värnar om branschens goda anseende.
    • Vi är branschens språkrör i övergripande frågor
    • Vi verkar för kunskaps- och kompetensutveckling genom att stimulera utbildning
    • Vi är remissinstans mot olika samhällsorgan i frågor som berör säkerhetsbranschen, inte minst vid förändringar av gällande regler och lagstiftning
    •  Arrangerar seminarier och informationsträffar med selektiva grupper
    • Sprider branschaktuell information såväl internt via fackpress, som externt via andra lämpliga mediekanaler
    • Samarbetar med organisationer och sammanslutningar som representerar olika branschnära intressegrupper
    • Medverkar i olika branschanknutna internationella organ med fackspecialister från våra medlemsföretag
    •  Vi är en av huvudarrangörerna till SKYDD-mässorna med tillhörande konferensaktiviteter

Vår mission
Swesecs mission är bidra till ett tryggare och säkrare samhälle.

Swesecs vision
Vår vision är att aktivt bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Swesec uppfattas som den ledande branschaktören därför att vi alltid är professionella, ansvarstagande och trovärdiga.

SWESEC är den gemensamma organisationen och representeras av delbranschorganisationerna:

FASADGRUPPEN inom GLASBRANSCHFÖRENINGEN. Läs mer på www.gbf.se

SEM Group - Säkerhet inom Elektronik och Mekanik. Läs mer på www.semgroup.se

SLR – Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund  Läs mer på www.slr.se

SVEBRA - Svenska Brandsäkerhetsföretag  Läs mer på www.svebra.org