SWESEC

SVENSKA SÄKERHETSFÖRETAG

Kundnytta

Anlita en dokumenterat seriös leverantör när det gäller säkerhet!
Trygghet – en förtroendefråga
Att känna trygghet i hemmet, på arbetsplatsen eller på allmänna platser bör vara en grundläggande rättighet för alla människor. Dessvärre är det inte så. Men genom att vidta rimliga åtgärder kan man ändå maximera tryggheten.

Idag finns teknik och företag som förebygger brott och bränder. Eller som upptäcker hoten innan verklig skada är skedd, d v s är skadebegränsande. Utan dessa resurser skulle ytterligare värden för många miljarder gå förlorade i Sverige.

Precis som i alla branscher finns det en uppsjö av företag, som utger sig för att ha den perfekta lösningen. Hur ska man veta vilka som lever upp till förväntningarna?
Anlita ett SWESEC medlemsföretag, de arbetar professionellt och har ofta många års erfarenhet av säkerhetslösningar och installationer.

FASADGRUPPEN inom GLASBRANSCHFÖRENINGEN- www.gbf.se

SEM Group - 
www.semgroup.se

SLR - Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund - 
www.slr.se

SVEBRA - Svenska Brandskyddsföretag - 
www.svebra.org

SWEGROUP - Särskilda Säkerhetsföretag - 
www.swegroup.se